Classifiació general

Classificació general RESISTARRACO 2022: