CALENDARI RESISTARRACO 202313-15 GENER SLOT MÓRA

10-12 FEBRER SLOT VILABELLA

3-5 MARÇ SLOT SASIAN

14-16 ABRIL SLOT AMPOSTA

12-14 MAIG SLOT TARRACO

9-11 JUNY SLOT LA LIRA

15-17 SETEMBRE SLOT TORTOSA

27-29 OCTUBRE SLOT REUS