CALENDARI RESISTARRACO 202218-20 FEBRER SLOT MÓRA

11-13 MARÇ SLOT LA LIRA

1-3 ABRIL SLOT TORTOSA

13-15 MAIG SLOT TARRACO

17-19 JUNY SLOT REUS

16-18 SETEMBRE SLOT AMPOSTA

21-23 OCTUBRE SLOT VILABELLA

25-27 NOVEMBRE SLOT SASIAN