Classifiació general

Classificació general RESISTARRACO 2021: