Classifiacio general

Classificació general RESISTARRACO 2020: